top of page
Yayın ve Sunumlar

- Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Habitüel Horlama ile Birlikte Maksiller Darlığa veya Mandibular Retrognatiye Sahip Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apnesi Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi. Poster Sunumu. 3. Uyku Bozuklukları Kongresi. 27-30 Nisan 2012, Kapadokya (En iyi poster ödülü)

- Çapan E, Çapan Ö, Kılıçoğlu H. Uyku Bruksizminin Tanısında Yeni Bir Alternatif: BiteStrip. Dental Klinik. 2013;4:70-74

- Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Kronik Horlaması Olan Dar Maksilla veya Retrognatik Mandibulası Olan Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. Poster Sunumu. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi. 3-7 Nisan 2013, Antalya

- Çapan E, Turan E, Atay Z, Bereket A, Kılıçoğlu H. Piknodizostozisli 3 Olgunun Ortodontik Değerlendirilmesi. Poster Sunumu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul

- Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Obstrüktif Uyku Apnesi Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Etkinliğinin İncelenmesi. Sözlü Sunum. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul

- Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Üç Olgunun Üst Çene Genişletilmesi İle Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Dişhekimliği Dergisi. Baskıda. 2014

- Çapan E, Turan S, Kılıçoğlu H. Clinical And Cephalometric Analysis Of Three Cases With Pycnodysostosis (Case Report). İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2015; 49(1): 51-5

- Çapan Ö, Çapan E, Ersu R, Kıyan E, Kılıçoğlu H. Obstrüktif Uyku Apnesi veya Primer Horlaması Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Uyku Bruksizmi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Ortodonti Özel Dergisi. 2015;1(3): 45-9

bottom of page