top of page
Telsiz Ortodonti 

Şeffaf plak tedavilerinda hastalardan alınan ölçüler özel tarayıcılar ile bilgisayar ortamına aktarılarak dişlerin 3 boyutlu modellemesi yapılır. Daha sonra bu modeller üzerindeki dişler özel bir bilgisayar yazılımı yardımı ile hareket ettirilerek bir tedavi öngörüsü oluşturulur. Tedaviyi yapacak hekim bu öngörüde istediği değişiklikleri yaptıktan sonra 3D yazıcılar yardımı ile her diş hareketi safhası için plastik modeller oluşturulur ve  dişleri hareket ettirecek şeffaf plaklar üretilir.

 

Hastalar bu plakları belirli aralıklarla (1-2 hafta) değiştirerek diş hareketinin devamlılığını sağlar. Plakların sadece yemeklerde çıkarılarak onun dışında günde 22 saat takılması gerekmektedir.

 

Şeffaf plaklarla tedavide doğru vaka seçimi çok önemlidir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birçok vaka için kullanılabilir hale gelse de hekimin sistemin sınırlarını iyi bilmesi ve tel tedavilerinden farklı olan tedavi mekaniklerini doğru şekilde kullanması gerekmektedir.

Tellerin kullanıldığı tedavilere göre en önemli avantajları ağız hijyeninin kolaylıkla sağlanıyor olması ve yeme içmede herhangi bir kısıtlama olmamasıdır.

şeffaf plak
görünmeyen tel
bottom of page