top of page
Myofonksiyonel Tedavi

Büyüme gelişme çağındaki çocuklarda dilin yanlış pozisyonu, ağız solunumu ya da yanlış yutkunma hem diş dizilerinde sorunlara yol açar hem de çene ve yüz bölgesinde iskeletselsel düzeyde gelişim problemlerine yol açabilir. 

Myofonksiyonel aygıtlarla erken yaşlardan itibaren çene ve yüz bölgesindeki kasların eğitilmesi ve doğru fonksiyonun sağlanması ile oluşabilecek problemler tedavi edilebilir.

Bu tedavi ile dişlerdeki çapraşıklığın azaltılması, dil pozisyonu ve yutkunmanın düzenlenmesi, dişlerin daha geniş bir alanda sıralanabilmesi, dudak kaslarının güçlenmesi ve ağız solunumundan burun solunumuna geçilmesi hedeflenmektedir.

çocuk ortodonti
bottom of page