top of page
Horlama Tedavisi

Sık görülen bir durum olan horlama üst hava yolundaki daralma sebebiyle oluşmaktadır. Çoğu zaman sosyal bir problem olarak algılansa da obstrüktif uyku apnesinin en büyük habercisi olması yönüyle büyük önem taşımaktadır. 

 

Obstrüktif uyku apnesi; uyku sırasında normal solunumun ve oksijenlenmenin bozulmasına sebep olan üst havayolu tıkanması anlamına gelmektedir. 

Uyku apnesi; hipertansiyon,kalp ve akciğer rahatsızlıkları, nörolojik ve hormonal problemler ve hatta ölüm gibi sonuçları olabilen çok ciddi bir durumdur.

Bu durum sadece erişkinleri değil çocukları da etkileyebilmektedir. Çocuklarda %2-3 oranında OSA görülmektedir. OSA’lı çocuklarda horlama, alışık olmayan pozisyonlarda uyuma, gece terlemesi, enürezis gibi gece; anksiyete, gündüz uyku hali, agresiflik, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, öğrenme zorluğu, düşük okul başarısı, sabah baş ağrısı gibi gündüz semptomları görülebilmektedir. 

Çocuklarda apne görülmese dahi sadece horlamanın bile apneye benzer tablolar oluşturabileceği konusunda bilimsel yayınlar mevcuttur ve kesinlikle dikkate alınmalı ve tedavi edilmelidir. Çoğu zaman bu duruma adenotonsiller hipertrofi yol açmakta ve primer tedavisi adenotonsillektomi olmaktadır. Bununla beraber çene darlıkları ya da alt çenenin geride konumlanması da üst hava yolunu daraltarak horlama ve apneye sebep olabilmektedir. Çene ortopedisi kullanılarak erken yaşta bu problemlerin çözümü mümkündür. Bu gibi durumlarda KBB uzmanı ve ortodontist hastayı birlikte değerlendirmelidir.

Erişkin hastalarda gece kullanılan horlama aygıtları ile alt çenenin önde konumlanması sağlanarak üst hava yolu genişletilebilmekte ve horlama semptomatik olarak tedavi edilebilmektedir. Daha ağır vakalarda CPAP ve ortognatik cerrahi alternatifleri değerlendirilmelidir.

horlama
horlama tedavisi
horlama çocuk
bottom of page